הכנס קוד שמוצג בתמונה:

שאילתת מצהרים


שאילתת מצהרים זו באה לתת מענה לגורמים השונים בשרשרת היבוא בדבר סטאטוס העסקה בה הם מעוניינים , וכן לספק לגורמים השונים נתונים החסרים להם לשם המשך עבודתם כגון סידוריים בעסקה, עסקת האב, גודל מכולה, נמל פריקה וכו. הנתונים המסופקים בשאילתא זו הם פרטים על העסקה עצמה כולל פירוט הסידוריים, פרטים על עסקת האב, פרטים על פקודות המסירה הקיימות והסטאטוס שלהן, פרטים על בקשות לתיקון העסקה והסטטוס שלהן, פרטים על בקשות גייטפס העברות והסטטוס שלהן, וכן הודעות שגיאה או אזהרות לכל אחת מישוית אלו, כולל הודעות שהתקבלו מאתרי האחסון . שאילתא זו ניתן להפעיל הן באמצעות הזנת העסקה הרצויה או לפי מספר המכולה. מספר מכולה בנוי מ- 4 אותיות ו- 7 ספרות ברצף. מספר מצהר בנוי מ- 5 ספרות ומספר עסקה בנוי מ- 9 ספרות או 8 ספרות ואות, במספר עסקה חייבים להזין אפסים מובילים. השאילתא מכילה את מרבית המידע על נתוני העסקה והישויות הקשורות והסטטוס שלהן. יש לבדוק את המידע בשאילתא לפני כל פניה למוקד הלקוחות במלם. במידה ונדרש לפנות למוקד בכל זאת , תתבקשו למסור למוקד את המספר הייחודי לעסקה המופיע בנתוני העסקה.